Call center ดีต่อองค์กรณ์ของคุณอย่างไร ?

1913 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Call center ดีต่อองค์กรณ์ของคุณอย่างไร?


คุณลองคิดดูเล่นๆหากโลกนี้ไม่มีอาชีพ Call center โลกของพวกเราจะเป็นอย่างไร?
คงวุ่นวายมากๆ จะติดต่ออะไรเรื่องอะไร คงเป็นเรื่องที่ยากขึ้น และท้องถนน ทั้งการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วในโลกนี้ คงจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัว สถานที่ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ คงต้องวุ่นวายเพราะจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง เกิดความเสี่ยงเยอะขึ้นสิ้นเปลืองมากขึ้น ทั้งเงินในกระเป๋า และ สำหรับค่าเดินทาง พลังงานน้ำมันที่ใช้มากขึ้นในทั่วโลก ผู้คนจะเกิดความเครียดเยอะขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นอาชีพ Call Center ที่ทุกคนมองว่าน่ารำคาน ติดต่อยุ่งยาก รอสายนาน หากวันนั้นไม่มีอาชีพ Call Center แล้ว มนุษย์เราคงลำบากมากขั้นอย่างเห็นได้ชัด วันนั้นเราคงคิดถึงพนักงาน Call Center ที่น้ำเสียงเพราะๆ พูดจาดีๆ คอยบริการและยังจัดการปัญหาให้เราทุกอย่างที่พวกเราต้องการ

  

อีกทั้งอาชีพ Call Center ยังเป็นศูนย์รวมในการโทรเข้าและโทรออก ภายในสำนักงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาในแต่ละวันและบริการให้ข้อมูลในสิ่งที่เราเผชิญอยู่อย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จึงเป็นหัวใจหลักงานการทำงานของอาชีพ Call Center รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการตอบสนองในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล อีกทั้งระบบของ Call Center จะช่วยในการตรวจสอบให้แม่นยำมากขึ้นและประหยัดเวลาบทบาทของอาชีพ Call Center

งาน Call Center เป็นงานที่ต้องคอยให้บริการลูกค้าทั้งการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ปัญหาของลูกค้า ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

 1. การบริการเชิงรุก เช่น การขายสินค้าทางโทรศัพท์ การสำรวจข้อมูลผู้บริโภค และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
 2. การบริการเชิงรับ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ให้บริการคำแนะนำและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรับคำสั่งซื้อและบริการต่างๆ

 


ข้อดีของการใช้ ระบบCall center

 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรปัจจุบันมีการนำ Co-sourcing มาใช้ในระบบคอลเซ็นเตอร์ขององค์กรต่างๆ เพราะมันสามารถจะช่วยให้ตัดปัญหาเรื่องการรักษา และช่วยจัดหาพนักงาน Call center ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในด้านการบริการข้อมูล ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
 2. สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ในชั่วโมงเร่งด่วนหากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆมีเจ้าหน้าที่ Call center ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนชำนาญ และมีความรู้ความสามารถทักษะเกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูล รวมถึงสามารถจัดการกับสายภายในเวลาเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้สามารถปรับปรุงบริการในชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างประสิทธิภาพ หรือเป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามามากที่สุดของวันได้
 3. ยกระดับการให้บริการข้อมูลกับลูกค้าการใช้บริการจากบริษัทภายนอกองค์กรในการให้ บริการCall center ยังเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ต้องมีการเพิ่มยกระดับปริมาณการโทร และระดับการให้บริการมากขึ้น โดยองค์กรสามารถให้บริษัท outsource ไปให้บริการเองขณะที่มีลูกค้า และรอสายเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้เลย ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าได้ด้วย
 4. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อศูนย์บริการให้ข้อมูลลูกค้าร่วมกับบริษัทภายนอกทำงานร่วมกัน จะทำให้สามารถจัดการกับปริมาณการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถให้คำตอบและตอบข้อข้องใจจัดการปัญหาของลูกค้าได้อย่างชัดเจนขึ้น
 5. ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานพนักงาน Call center จะใช้ ระบบCall center ที่มีเพื่อสนับสนุนการบริกาคและการตอบคำถามจัดการปัญหาให้กับลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าปริมาณการโทรจะมากหรือน้อยแค่ไหน พนักงาน เจ้าหน้าที่ Call center สามารถจัดการกับสายเข้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งานจากบริษัทภายนอกก็เป็นอีกวิธีการที่สามารถเพิ่ม-ลดพนักงานได้
 6. ช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ Call center จะมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทั้งการโทรเข้า-โทรออกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก แล้วนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริการลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

คุณสมบัติที่ต้องมีก่อนจะทำงาน Call center

 1. ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และผู้ให้บริการจะต้องเป็นคนที่ชอบดูแลผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจสูง มีทักษะผู้ฟังที่ดี และอินไปกับเรื่องที่ฟังเมื่อต้องสนทนากับลูกค้าได้
 2. เป็นคนใส่ใจรายละเอียด ต้องตั้งใจฟังลูกค้าอย่างเต็มใจตลอดการรับสาย พร้อมกับสามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และให้ความใส่ใจรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด
 3. นิสัยใจคอรักในการบริการ จะต้องเป็นคนมีนิสัยเป็นมิตรกับทุกคน รักในงานบริการ ใช้น้ำเสียงเป็นมิตรแก่ผู้ใช้บริการ พูดและยิ้มให้น้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟัง
 4. ต้องเป็นนักจัดการที่ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในระดับนึง การตอบคำถามได้ดีจะต้องมีทักษะและความรู้ในการจัดการข้อมูลที่ดีร่วมด้วย จึงจะสามารถเจรจาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งยังต้องมีศิลปะ วาทะศิลป์วิธีพูดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลงตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 5. ต้องทำความเข้าใจ และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการเป็นอย่างดี คนที่จะเป็น Call center จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดอยู่อย่างสม่ำเสมอ และใช้ประสบการณ์ของพนักงาน Call center เอง เพื่อใช้ในการทำงานให้บริการแก่ผู้ใช้บริการควบคู่กันอีกทางหนึ่ง

บริษัท เทล ทู เทล ให้บริการด้าน Call center และ Telesale ด้วยระยะเวลานานกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้าเป็นจำนวนมากไว้วางใจทั้งในราคา และการบริการ รวมถึงการขายสินค้าผ่านทางช่องทางโทรทัศน์ การติดตามลูกค้าที่เลิกใช้บริการ 


บริษัท เทล ทู เทล มี บริการอะไรบ้าง

 1. งานCall center
 2. งานTelesales
 3. งานโฆษณา และ งานรีวิว Page 
 4. งานคลังสินค้า
 5. งานขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

ทำไมคุณถึงต้องมาใช้บริการ เทล ทู เทล 

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ระบบ Server ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
 • ราคาและคุณภาพดีมากถ้าเทียบกับในตลาด
 • เป็น Agency โฆษณา ที่สามารถให้คำปรึกษาคุณได้เราสามารถที่
  จะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้กับคุณและแนะนำรายการที่มียอดสายเข้า/ราคาสื่อ
 • ยิ่งคุณขายได้มากเท่าไหร่ค่าบริการยิ่งถูกลง
 • รับออเดอร์และส่งต่อไปยังคลังสินค้าพร้อมส่งสินค้าได้ทันที
  ไม่ต้องวุ่นวายกับการ Pack ของ
 • เปอเซ็นต์อัตราสายที่ไม่ได้รับน้อยมากๆ

หากใครสนใจสามารถติดต่อผ่าน เว็บไซต์ Tel2tell หรือ โทร 02 529 8848

ระบบCall center จำเป็นแค่ไหน

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้