เทรนด์ Call Center ในอนาคต : เจาะลึก 5 แนวโน้มสำคัญ

112 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึก 5 เทรนด์สำคัญที่จะมีผลต่อ Call Center ในอนาคต พร้อมทั้งให้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้และแนวทางการเตรียมตัวสำหรับองค์กร

การผสมผสานระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

AI จะมีบทบาทสำคัญใน Call Center มากขึ้น โดยถูกนำมาใช้เพื่อ:

 • ตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQ): AI สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Call Center มีเวลาให้กับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • คัดกรองปัญหาเบื้องต้น: AI สามารถคัดกรองปัญหาเบื้องต้นและจัดประเภทปัญหา ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Call Center สามารถจัดการปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • จัดการงานซ้ำๆ: AI สามารถจัดการงานซ้ำๆ เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้า ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Call Center มีเวลามากขึ้นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการและพฤติกรรม ช่วยให้ Call Center สามารถนำเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น
 • ส่งต่อปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม: AI สามารถวิเคราะห์ปัญหาและส่งต่อปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยให้ลูกค้าได้รับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้:

 • ธนาคารแห่งหนึ่งใช้ AI chatbot เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ ช่วยให้ลูกค้าได้รับคำตอบได้โดยไม่ต้องรอสาย
 • บริษัทโทรคมนาคมใช้ AI chatbot เพื่อคัดกรองปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Call Center สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการใช้งานที่ซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


แนวทางการเตรียมตัว:

 • องค์กรควรลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • องค์กรควรพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ Call Center ในการใช้ AI
 • องค์กรควรสร้างกลยุทธ์สำหรับการผสมผสานระหว่างมนุษย์และ AI ใน Call Center
2. การใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย

ลูกค้าในปัจจุบันนิยมใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โทรศัพท์เท่านั้น Call Center จึงต้องรองรับช่องทางอื่นๆ เช่น:

 • แชท: แชทเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • โซเชียลมีเดีย: โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ลูกค้าใช้ติดต่อ Call Center เพื่อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือขอความช่วยเหลือ
 • อีเมล: อีเมลเป็นช่องทางที่เหมาะสำหรับการติดต่อ Call Center ในกรณีที่ต้องการส่งเอกสารหรือข้อมูล
 • วิดีโอคอล: วิดีโอคอลเป็นช่องทางที่ช่วยให้ Call Center สามารถเห็นหน้าลูกค้า ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้:

 • บริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งให้บริการลูกค้าผ่านแชทบนเว็บไซต์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์
 • สายการบินแห่งหนึ่งให้บริการลูกค้าผ่าน Facebook Messenger ช่วยให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบิน เช็คอิน และแก้ไขการจองตั๋วเครื่องบิน
แนวทางการเตรียมตัว:

 • องค์กรควรเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • องค์กรควรพัฒนาระบบ Call Center รองรับช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
 • องค์กรควรอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center ให้สามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) มากขึ้น Call Center จึงต้องมุ่งเน้นไปที่:


 • การให้บริการที่รวดเร็ว: ลูกค้าต้องการได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอสายนาน
 • การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ลูกค้าต้องการได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว
 • การสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นมิตร: เจ้าหน้าที่ Call Center ควรพูดจาสุภาพและเข้าใจง่าย
 • การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า: ลูกค้าควรได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการติดต่อ Call Center

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้:

 • บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมีระบบ Call Center ที่สามารถตอบรับสายลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องรอสาย
 • บริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งมีระบบ Call Center ที่สามารถติดตามปัญหาของลูกค้าและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ


แนวทางการเตรียมตัว:

 • องค์กรควรวัดผลและติดตามประสบการณ์ของลูกค้า
 • องค์กรควรพัฒนาระบบ Call Center ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • องค์กรควรอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. การใช้ระบบคลาวด์
ระบบคลาวด์ (Cloud) ช่วยให้ Call Center สามารถ:

 • ปรับขนาดการให้บริการได้ตามความต้องการ: องค์กรสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเจ้าหน้าที่ Call Center ได้ตามจำนวนลูกค้าที่ติดต่อ
 • เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา: เจ้าหน้าที่ Call Center สามารถทำงานจากระยะไกล
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน: องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนในระบบ Call Center เอง
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้:

 • บริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งใช้ระบบ Call Center บนระบบคลาวด์ ช่วยให้สามารถรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล
 • บริษัทการเงินแห่งหนึ่งใช้ระบบ Call Center บนระบบคลาวด์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ Call Center สามารถทำงานจากที่บ้าน

แนวทางการเตรียมตัว:
 • องค์กรควรเลือกผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่น่าเชื่อถือ
 • องค์กรควรมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่รัดกุม
 • องค์กรควรอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center เกี่ยวกับการใช้ระบบคลาวด์

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

Call Center สามารถนำข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อ:

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า: องค์กรสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น
 • พัฒนาคุณภาพการบริการ: องค์กรสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของ Call Center และพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น
 • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ: องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้:

 • ธนาคารแห่งหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อ Call Center เพื่อพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติ
 • บริษัทโทรคมนาคมวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อ Call Center เพื่อพัฒนากลยุทธ์การรักษาลูกค้า

แนวทางการเตรียมตัว:

 • องค์กรควรลงทุนในระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 • องค์กรควรพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ Call Center ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • องค์กรควรสร้างกลยุทธ์สำหรับการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ

บทสรุป

เทรนด์ Call Center ในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานระหว่างมนุษย์และ AI การใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย การมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า การใช้ระบบคลาวด์ และการวิเคราะห์ข้อมูล Call Center ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์เหล่านี้ได้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้